A Család- és Gyermekjóléti Központ egyének és családok számára, valamint a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat nyújt.

A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység keretében a központ esetmenedzsereinek feladata a családok összetartó erejének megőrzése, támogatása és az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése. Az esetmenedzselés tervezett, komplex segítő tevékenység. Mindemellett Központunk a szociális segítőmunkát kiegészítő speciális szolgáltatásokat, tanácsadásokat is biztosít.

 

Szolgálatunk a koronavírus elleni oltás  regisztrációjában is segítséget nyújt!

A Család- és Gyermekjóléti Központok feladatellátása 2018. szeptember 1-el bővült az Óvodai és Iskolai Szociális Segítéssel. Folyamatosan bővülő körben igyekszünk ezt a szolgáltatást eljuttatni a családokhoz és a köznevelési intézményekbe.

Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermeknek, a családjának és az intézmény pedagógusainak nyújt támogatást olyan módon, hogy

  • segíti a gyermeket a korának megfelelő, a tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, a köznevelési intézménybe való beilleszkedéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
  • segíti a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását.
  • segíti a gyermek családját és a pedagógust is a gyermek szükségleteinek felismerésében és figyelembevételében, elsődlegesen a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében.
  • a szociális segítő részt vállal a köznevelési intézmény mentálhigiéniai-, sport-, és kulturális rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, valamint aktív részvételével elősegíti a prevenciós programok szervezését, megvalósítását.
  • a szociális segítő igény esetén lehetőségéhez mérten részt vesz a tantestületi-, és a szülői értekezleteken.

Szolgáltatásaink a lakcím szerinti illetékes szakmai egységeinknél, illetve központunkban vehetők igénybe.

Kollégáink örömmel fogadják megkeresésüket!