Főoldal

A Család- és Gyermekjóléti Központ egyének és családok számára, valamint a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat nyújt.

A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység keretében a központ esetmenedzsereinek feladata a családok összetartó erejének megőrzése, támogatása és az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése. Az esetmenedzselés tervezett, komplex segítő tevékenység. Mindemellett Központunk a szociális segítőmunkát kiegészítő speciális szolgáltatásokat, tanácsadásokat is biztosít.

A Család- és Gyermekjóléti Központok feladatellátása 2018. szeptember 1-el bővült az Óvodai és Iskolai Szociális Segítéssel. Folyamatosan bővülő körben igyekszünk ezt a szolgáltatást eljuttatni a családokhoz és a köznevelési intézményekbe.

Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermeknek, a családjának és az intézmény pedagógusainak nyújt támogatást olyan módon, hogy

 • segíti a gyermeket a korának megfelelő, a tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, a köznevelési intézménybe való beilleszkedéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 • segíti a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását.
 • segíti a gyermek családját és a pedagógust is a gyermek szükségleteinek felismerésében és figyelembevételében, elsődlegesen a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében.
 • a szociális segítő részt vállal a köznevelési intézmény mentálhigiéniai-, sport-, és kulturális rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, valamint aktív részvételével elősegíti a prevenciós programok szervezését, megvalósítását.
 • a szociális segítő igény esetén lehetőségéhez mérten részt vesz a tantestületi-, és a szülői értekezleteken.

Szolgáltatásaink a lakcím szerinti illetékes szakmai egységeinknél, illetve központunkban vehetők igénybe.

Kollégáink örömmel fogadják megkeresésüket!

Központ

Szolgáltatások:


 • Gyermekjólléti alapellátás
 • Gyermekvédelmi intézkedés
 • Mediáció (tájékoztatás a 0629/330-077-es telefonszámon)
 • Jogi tanácsadás (időpont kérés a családsegítő szolgálaton keresztül a 0629/411-037-es telefonszámon)
 • Pszichológiai tanácsadás (időpont kérés a családsegítő szolgálaton keresztül a 0629/411-037-es telefonszámon)
 • Felügyelt kapcsolattartás
 • Családkonzultáció ( tájékoztatás a 0629/411-037-es telefonszámon)

Szolgálat

Szolgáltatások:

 • Információnyújtás, tájékoztatás
 • Szabadidős programok szervezése (Nyári Tábor)
 • Családsegítés
 • Segítő beszélgetés
 • Ügyintézési segítség

További cikkeink...